แม่เเละเด็ก

ร่วมมอบเงินบริจาคจากกิจกรรมวาร์ป Charity ในงาน EFM Chill เปิดวาร์ป Festival (อีเอฟเอ็ม ชิล เปิดวาร์ป เฟสติวัล)

ภัยเงียบจากโรค Ear pit รูเล็กๆข้างหูเด็ก ที่มีมาตั้งแต่กำเนิดที่ดูภายนอกอาจจะไม่อันตราย แต่หากเกิดการติดเชื้อ บวมแดง มีน้ำเหม็น ๆ ไหลออกมา หรือมีการอักเสบขึ้นได้ ซึ่งอันตรายถึงขั้นต้องผ่าตัด