สัตว์เลี้ยง

การพาสุนัขไปเดินเล่นถือเป็นการฝึกความอดทนอย่างหนึ่ง มันมีนิสัยรักการเดินซึ่งหมายความว่ามันจะปลดทุกข์หนักได้ก็ต่อเมื่อได้เดินไปรอบๆ