“อ.คฑา ชินบัญชร” รับปริญญาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

Last updated: Jun 5, 2019  |  109 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าว

“อ.คฑา ชินบัญชร” รับปริญญาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ร่วมยินดี “อ.คฑา”

คุณยุวดี จึงเจริญ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท โมโน แอสโทร จำกัด ในเครือ โมโนกรุ๊ป มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเขมชาติ ปริญญานุสรณ์ หรือ อ.คฑา ชินบัญชร ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธศาสตร์ และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันก่อน