“ไทยดี มีมารยาท” เยือนอีสาน

Last updated: Aug 6, 2019  |  65 จำนวนผู้เข้าชม  |  โปรโมชั่น

“ไทยดี มีมารยาท” เยือนอีสาน

คุณพิชย จรัสบุญประภา วิทยากรพิเศษ พร้อมด้วย นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิคการผลิตหนังสั้น ในกิจกรรม “Filmmaking Class” (ฟิล์มเมคกิ้ง คลาส) ภายใต้โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย “ไทยดี มีมารยาท” ที่จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม, บริษัท โมโนเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ พลังภาคีเอกชน เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตหนังสั้นคุณภาพและส่งเข้าประกวดต่อไป โดยมีนักศึกษาและคณะอาจารย์ ให้ความสนใจร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เมื่อวันก่อน