ร้อยมือล้านใจ แถลงข่าวแจกของให้ผู้ยากไร้ พร้อมมอบโล่

Last updated: Aug 11, 2019  |  135 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าว

ร้อยมือล้านใจ แถลงข่าวแจกของให้ผู้ยากไร้ พร้อมมอบโล่

โครงการร้อยมือล้านใจช่วยเด็กไทนในถิ่นทุรกันดาร นำโดยคุณบุญรุ่ง เต๋งจงดี และคุณนกเอี้ยง จัดงานมอบสิ่งของให้กับคนด้อยโอกาส ในภาคต่างๆ เป็นประจำทุกปี..และในปีนี้เตรียมมอบของให้ผู้ด้อยโอกาส ในจังหวัดกระบี่และในวันที่18 สิงหาคม นี้ เตรียมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ และมีการมอบประกาศนียบัตรและโล่ให้กับผู้ร่วมบริจาค ในการทำดีมีจิตกุศลจึงขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว และ งานมอบรางวัลร้อยมือล้านใจ ครั้งที่ ๒
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2562
ณ โรงแรม Amari ดอนเมือง
เวลา 15.00 น. – 20.30 น.และท่านใดมีข้าวของเหลือใช้ เชิญมอบสิ่งของ หรือร่วมมอบทุนกาศึกษาให้กับโครงการได้ ที่โทร. 0863791138