ธอส. จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อบ้าน GHB RUN FOR HOME 2019 หารายได้สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ฉลองครบรอบ 66 ปี (มีคลิป)

Last updated: Sep 18, 2019  |  118 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าว

ธอส. จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อบ้าน  GHB RUN FOR HOME 2019 หารายได้สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ฉลองครบรอบ 66 ปี (มีคลิป)


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉลองครบรอบ 66 ปี จัดกิจกรรม “ธอส. วิ่งเพื่อบ้าน GHB RUN FOR HOME 2019”

โดยวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ธอส.เชิญชวนลูกค้าประชาชนทั่วไปมาร่วมกันออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่งพร้อมกับคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง และยังได้ร่วมทำบุญ เพราะธนาคารจะนำรายได้จากค่าสมัครวิ่งท่านละ 400 บาท นำไปสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร


นายทรงเดช ดารามาศ รองกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า เนื่องจากในปีนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะครบรอบ 66 ปี โดยจะครบกำหนดในวันที่ 24 ก.ย. 2562 ธนาคารเลยจัดงานวิ่งการกุศลครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนทั่วไป พนักงาน ลูกค้า และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสร่วมทำบุญ กับกิจกรรม CSR ที่ทางธนาคารทำอยู่แล้วเป็นประจำปี โดยในปีนี้ทางธนาคารมีโปรแกรมที่จะสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ พร้อมกับซ่อมแซมประมาณ 500 หลัง ใน 21 จังหวัด ใช้งบประมาณ 33.6 ล้านบาท เลยถือเป็นโอกาสดีที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาร่วมทำบุญด้วยกัน โดยการจัดงานในครั้งนี้ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดธนาคารเป็นผู้ออก รายได้ที่ได้จากนักวิ่งท่านละ 400 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1.6 ล้าน บาท จะนำไปสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ การแข่งขันในครั้งนี้มี 2 ระยะทางการวิ่งมี 2 ระยะ คือ 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร เป็นการแข่งขันที่จะมีรางวัลมีถ้วย over all มีรายวัลชายหญิงอย่างละ 10,000 บาท ทุกท่านที่เข้าแข่งขันจะได้รับเหรียญที่เป็นรูปกุญแจบ้าน เป็นครั้งแรกของไทย โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์